Program

SEPTEMBER

4 – 7 To-sö

Den undervärderade sorgen.
Retreat om att förlora en gammal förälder. Ledare är Lars Sundberg, diakon och socionom, Norrköping.
Avgift 2 600 kr.
Möjlighet till taktil massage.

8 – 9  må-ti

Arbetsdagar på gården och i retreatträdgården. Välkommen till en eller två dagar med god gemenskap och arbete både inom- och utomhus.  Anmäl dig till gården så att vi kan beräkna mat och sovplatser.

Fri kost och logi. Start måndag 09.00.

11 – 14 To-sö
Medveten närvaro – fördjupning.

Kurs i mindfulness för dig som har lagt grunden. Praktik och teori, tysta måltider och erbjudande om gårdens tideböner. Karin Sunhede Gudmundson, pastor, massageterapeut och mindfulness instruktör.
Kurskostnad 1 000 kr. Helpension 2 600 kr.
Erbjudande om massage.

21 – 26 Sö-fre
Retreat med enskild vägledning.

Enskild bön och meditation med utgångspunkt från bibeltexter. Dagliga samtal med en vägledare. Max 10 deltagare. Eva Basch-Kåhre, psykiater och andlig vägledare, Andreas Sköldmark, pastor, tidigare föreståndare på Wettershus.
Avgift 4 950 kr (i tjänsten: 5 500 kr)
Start söndag kl 19.00 med kvällsmat, avslutning fredag ca kl 10.00  Återbud- en plats ledig!

27 – 28 Lö-sö
Smaka och se.

En kortare retreat för dig som vill smaka retreatens avskildhet och tystnad. Tideböner och inbjudan till meditation och kreativt skapande i gårdens rytm. Ledare är Inga-Lena Dahl Larsson, diakon och gestaltterapeut.
Start lördag kl 10.00, avslutning söndag kl 16.00.
Avgift 1050 kr
   Inga platser kvar!


OKTOBER
 

2 – 5 To-sö Budbärare.
Med början i Mose och slutet hos änglarna möter vi tankar om budbärare i livet. Hakon Långström, domprost emeritus.
Avgift 2 600 kr.
Möjlighet till Taktil massage.

9 – 12 To-sö
Tänk på vilodagen.

En retreat med tankar och ord om sabbaten – detta smycke i tiden. Gunnar Lind, präst i Högalid.
Avgift 2 600 kr. Inga platser kvar!

 

Nytt!

17-19 Fre – Sön

Bara Vara dagar med mycket egen tid. Inbjudan till tideböner och måltider. Husfolket leder tideböner.

Avgift: 800:- per dag.

 

30 – 2/11 To-sö  

Allhelgonaretreat:  Från grus till ädla stenar. Fem korta noveller att spegla oss i, och att hjälpa oss att hitta centrum och djup mitt i livet. Anders Göth, stadsmissionär med samtalsinriktning i Malmö”  Avgift: 2 600 kr.

NOVEMBER 

6 – 9 To-sö
Låt mig växa stilla
.
En retreat om växt och mognad och en Gud som inte har bråttom. Hillevi Jönsson, sjukhuspastor i Malmö.
Avgift 2 600 kr

13 – 16 to-sön
Dialog – vägen till livet.
Retreat i ignatiansk tradition. Ledare: prästen Truls Bernhold, Ydre.
Avgift 2 600 kr.

20 – 23 To-sö
Effata – Öppna dig! I en enkel förtröstan på att Gud är god tar vi hans hand och vandrar in på nya marker i vårt inre. Vi ber om ett möte med Honom och tränar oss i att upptäcka Honom! Vi använder bibelmeditationer enligt den ignatianska spiritualiteten. Leare: Daniel Wramhult, föreståndare på Wettershus.  Avgift: 2 600 kr.

27 – 30 To-sö
Bered en väg, retreat i adventstid
.
Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan och Ulla Käll, retreatledare och diakon.
Avgift 3 100 kr
 

DECEMBER 

30/11 – 5 Sö-fr
Retreat med enskild vägledning.

Enskild bön och meditation med utgångspunkt från bibeltexter. Dagliga samtal med en vägledare. Max 10 deltagare.
Avgift 4 950 kr (i tjänsten: 5 500 kr) Ges i samarbete med föreningen Kompass.
Start sönd kl 19.00 avslutning fre ca kl 10.00
         


GRUPPER

2014    

28-30 mars To-sö Retreat för blivande kyrkoarbetare, Växjö Stift7 aprilKyrkoherdar i Tveta kontrakt

10 april To Gränna församling

22-24 april Ti-to Svenska kyrkan, Råslätt

25 april Fre Svenska kyrkan, Råslätt

25 – 27 april Fre-sö Svenska kyrkan, Råslätt

18- 19 maj Sö-må Särskilt inbjudna till Gröna Ängar

21 maj On Frälsningsarmén, Tranås

6 juli  sö Vallentuna församling – pilgrimsvandring

15 – 17 sept Må-on Retreat för medarbetare, Svenska kyrkan Nyköping

17 – 19 okt Fr-sö Retreat för medarbetare, Växjö Stift. Avbokad

20 – 23 okt Må-to Svenska kyrkans jourtjänst – retreat

24 – 26 okt Fr-sö Göteborgs kyrkliga Stadsmission, medarebetarretreat

8 – 10 dec Må-on Equmeniakyrkans ledningsgrupp