Välkommen till Wettershus Retreatgård


Coronainfo – Nu är det (nästan) som förut!

Uppdaterad 19 december 2021.

Vi tar nu emot ordinarie antal gäster. Vi förutsätter även framåt att man INTE kommer hit om man har covidliknande symptom, och att man kontaktar personalen (via telefon) om symptom skulle uppträda när man är här. Vi behåller tills vidare de anpassningar vi har för att undvika att smitta sprids.

Väl på plats har var en sitt eget rum med egen toalett, och det finns gott om utrymmen att vistas på, både utom- och inomhus.

Under tyst retreat pratar man inte med varandra, vilket också är en fördel.

Vid tideböner och meditationssamlingar har man sin egen plats och sitter med goda mellanrum. Alla samlingar är förlagda till vårt största rum – Öppenhetens rum, där det finns god rymd och ventilation. Också vid måltiden har man sin egen plats, sitter glest vid bordet och aldrig mitt emot någon annan. Maten står på bordet så man kan sitta lugnt på sin plats.

För alla våra gäster, liksom för personal och husfolk gäller förstås de viktigaste reglerna att tvätta /sprita händerna ofta och att hålla goda avstånd.

Varmt välkommen till Wettershus!

Rosie Gard, föreståndare och pastor


Wettershus är en ekumenisk retreatgård vid Vättern som inbjuder dig till retreat året runt.

Att vara på retreat är att färdas från periferi mot centrum, från mångfald och splittring till samling och helhet. Från stress och krav till vila och eftertanke. Tystnaden är retreatens gåva. Här får du, utan att bli avbruten, vara i fred i tankar och känslor, i bön och reflektion. Tystnaden är en väg till ditt eget inre och mötet med Gud. Wettershus Retreatgård präglas av öppenhet, enkelhet och närhet – en atmosfär som underlättar det mötet.

Läs mer om att vara på retreat…