Välkommen till Wettershus Retreatgård


VÅREN PÅ WETTERSHUS
SÅ HÄR PÅVERKAS VI!

Den 6 april tog Wettershus styrelse det svåra, men enda rätta beslutet att ställa in all verksamhet under april och maj månad. Detta med hänvisning till Myndigheternas starka rekommendationer för att minska spridning av coronaviruset. I dagsläget vet vi inte hur det kommer att bli efter maj månad, men återkommer när vi vet mer om utvecklingen och vilka rekommendationer som gäller.

Vi är djupt tacksamma till alla er som nu tänker på, och ber för Wettershus lite extra. Vi vet att vi har många vänner utöver vårt land och att ni är många som brukar visa omsorg även på det ekonomiska planet. Nedstängningen innebär förstås en stor ekonomisk påfrestning för gården, vars intäkter helt bygger på retreatavgifter och gåvor från enskilda och församlingar och delvis samfund. Det påverkar i sin tur gårdens få anställda som på något sätt kommer att få minskad arbetstid under en tid framöver.

Vill du vara med och stötta Wettershus så be gärna för oss som finns här som anställda. Be för styrelsen och de beslut som behöver tas, att de kan göras med vishet och klokskap. Och be att Wettershus snart kan öppnas igen och bli till välsignelse för alla som behöver en viloplats – inte minst i coronaepidemins spår. Varmt välkommen till Wettershus säger vi redan nu!

Och om du har möjlighet och vill får du så gärna stötta ekonomiskt också. Sätt i så fall in din gåva på:

Bankgiro 5973 – 8047, eller Swish 123 13 70 451.

Gud med oss – i och genom allt!

Rosie Gard, föreståndare


Wettershus är en ekumenisk retreatgård vid Vättern som inbjuder dig till retreat året runt.

Att vara på retreat är att färdas från periferi mot centrum, från mångfald och splittring till samling och helhet. Från stress och krav till vila och eftertanke. Tystnaden är retreatens gåva. Här får du, utan att bli avbruten, vara i fred i tankar och känslor, i bön och reflektion. Tystnaden är en väg till ditt eget inre och mötet med Gud. Wettershus Retreatgård präglas av öppenhet, enkelhet och närhet – en atmosfär som underlättar det mötet.

Läs mer om att vara på retreat…