Välkommen till Wettershus RetreatgårdVåröppning och Coronainfo

Uppdaterad 1 mars 2021.

Efter samråd med smittskyddsläkare i Jönköpings sjukvårdsregion ser det, glädjande nog, möjligt ut för oss att genomföra de retreater vi har planerat efter mitten av mars! Med den begränsning till åtta deltagare (inklusive ledare) som vi har, och med de försiktighetsåtgärder vi vidtagit, är det så coronasäkert det kan vara att komma hit. Förutsättningen är ju förstås också att man INTE kommer hit om man har covidliknande symptom, och att man kontaktar personalen (via telefon) om symptom skulle uppträda när man är här. Ett starkt önskemål från oss och Smittskyddet är också att man så långt det bara är möjligt INTE åker kollektivt hit.

Väl på plats har var en sitt eget rum med egen toalett, och det finns gott om utrymmen att vistas på, både utom- och inomhus.

Under tyst retreat pratar man inte med varandra, vilket också är en fördel.

Vid tideböner och meditationssamlingar har man sin egen plats och sitter med goda mellanrum. Alla samlingar är förlagda till vårt största rum – Öppenhetens rum, där det finns god rymd och ventilation.

Vid måltider delar vi upp gruppen i två, så att fyra personer äter vid ett klockslag och fyra personer en halvtimma senare. Man har också vid måltiden sin egen plats, sitter glest vid bordet och aldrig mitt emot någon annan. Maten står på bordet så man kan sitta lugnt på sin plats. Personal och husfolk äter inte tillsammans med gästerna.

För alla våra gäster, liksom för personal och husfolk gäller förstås de viktigaste reglerna att tvätta /sprita händerna ofta och att hålla goda avstånd.

En stor glädje för oss är att vårt ordinarie kök kommer att byggas om under våren, därför kommer vi inte att ha tillgång till huvudbyggnaden, mer än kontoret på övervåningen. Alla andra utrymmen är dock möjliga att vara i och måltiderna kommer att serveras i en lägenhet i ”Annexet”. Viss rörelse av byggfolk kommer förstås att pågå under dagtid (vardagar, ej helg). Vi ber om överseende med detta och hoppas att det inte ska störa retreaterna nämnvärt.

Varmt välkommen till ett vårligt Wettershus!

Rosie Gard, föreståndare och pastor


Wettershus är en ekumenisk retreatgård vid Vättern som inbjuder dig till retreat året runt.

Att vara på retreat är att färdas från periferi mot centrum, från mångfald och splittring till samling och helhet. Från stress och krav till vila och eftertanke. Tystnaden är retreatens gåva. Här får du, utan att bli avbruten, vara i fred i tankar och känslor, i bön och reflektion. Tystnaden är en väg till ditt eget inre och mötet med Gud. Wettershus Retreatgård präglas av öppenhet, enkelhet och närhet – en atmosfär som underlättar det mötet.

Läs mer om att vara på retreat…