Välkommen till Wettershus Retreatgård


Information pga Corona

Uppdaterad 15 januari 2021.

På grund av den stora smittspridning som sker i vårt land just nu har Wettershus styrelse tagit beslutet om fortsatt inställda retreater enligt nedan. Detta för att följa de riktlinjer och restriktioner som regering och myndigheter utfärdat, och därmed ta vårt ansvar i den situation som är.

Det innebär att vi inte kan erbjuda retreater enligt programmet t o m den 14 mars. Dock kommer vi att erbjuda “Bara-vara-dagar” för enstaka gäster (max 4 samtidigt) under några tillfällen. Då finns det möjlighet att bo och vara på gården med helpension under ett eller flera dygn. Tideböner och måltider i enskildhet. Dessa tillfällen är:

  • 12-16 februari
  • 22-24 februari
  • 11-14 mars

Anmälan görs HÄR. I början av februari tar styrelsen beslut angående retreaterna därefter.

Vi ber om ljus, hopp och uthållighet för oss alla i höstmörkret, och kanske kan Paulus ord i Romarbrevet 5 vara till en hjälp för oss: ”Vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.”

Rosie Gard, föreståndare och pastor


Wettershus är en ekumenisk retreatgård vid Vättern som inbjuder dig till retreat året runt.

Att vara på retreat är att färdas från periferi mot centrum, från mångfald och splittring till samling och helhet. Från stress och krav till vila och eftertanke. Tystnaden är retreatens gåva. Här får du, utan att bli avbruten, vara i fred i tankar och känslor, i bön och reflektion. Tystnaden är en väg till ditt eget inre och mötet med Gud. Wettershus Retreatgård präglas av öppenhet, enkelhet och närhet – en atmosfär som underlättar det mötet.

Läs mer om att vara på retreat…