Programmet för 2022

Nu finns programmet för hela 2022 här på hemsidan. Du klickar som vanligt på menyn "Våra retreater - program" för att se hela listan. Välkommen med din anmälan!

Nu finns programmet för hela 2022 här på hemsidan. Du klickar som vanligt på menyn ”Våra retreater – program” för att se hela listan. Välkommen med din anmälan!

Färdigt kök

Nu är nya köket på Wettershus invigt och taget i bruk, till husmors och husfolkets stora glädje! Ett lättarbetat kök med goda arbetsytor och en långt bättre arbetsmiljö än tidigare. Tack till alla er som hittills varit med och stöttat med glada tillrop och ekonomiska gåvor! Genom lånet från Jönköpings församling har vi möjlighet att betala sluträkningen, men den skulden återstår förstås att betala. Än finns det alltså tid för den som vill vara med och ge en gåva till vårt nya kök!

Hur ser det ut? Se det lilla filmklippet…

”Årets julklapp” – nu vet vi!

Det är med stor tacksamhet och glädje som vi kan berätta att insamlingen till köket, sedan den 8 december inbringat drygt 142 000 kr. Det är långt mer än vad vi hade vågat hoppas. Stort TACK till dig som varit med och gett till vårt nya kök!

Vinnare i ”Årets julklapp” är:

Presentkort för retreat, till ett värde av 3 600 kr:

 • Annasarah Andersson
 • Ann-Mari Wadensten Amilén
 • Christina Höij Sidenholm
 • Emma Olsson
 • Frida Wiedel Engberg
 • Kerstin Adolfsson
 • Ulla Hälleråd
 • Yvonne Ottosson

Presentkort för retreat, till ett värde av 1 200 kr:

 • Ylva Johansson

Bok – Tilltalad av tystnad:

 • Anders Omstedt
 • Anna-Karin Samuelsson
 • Ann-Mari Wadensten Amilén
 • Catharina Stenlund
 • Christina Hjälle
 • Eivor Blomqvist
 • Elisabet Svärd
 • Eva Gripenby
 • Eva Korpegård
 • Evi Lillemägi
 • Gunvor Gustafsson
 • Johnna Svennerling
 • Karin Ljunggren
 • Kjell Hultsten
 • Kristina Ernäs
 • Lena Sollerman
 • Lisbeth Rubensson
 • Malin Gunnargård Hübsch
 • Sigvard Magnusson
 • Siv Skogsund
 • Susanna Håkansson
 • Taina Ekelund
 • Thomas Brodelius Lindbjer
 • Tord Claesson
 • Yvonne Ottosson

Vinsterna skickas till vinnarna under januari månad.

Ombyggnationen beräknas starta i början av mars och vara klar i början av sommaren. Anbudstiden pågår nu och om några veckor hoppas vi att det är klart vem som kommer att utföra ombyggnaden.

Du kan förstås fortsätta att ge en gåva via Swish 123 137 04 51 eller via Bankgiro 5973-8047 till köket.

Du kan förstås fortsätta att ge en gåva via Swish 123 137 04 51 eller via Bankgiro 5973-8047 till köket.

Rosie Gard, föreståndare

Årets julklapp

I handeln har coronaårets julklapp utsetts. Det blev ett stormkök. Om valet stämmer överens med verkligheten vet vi inte än… Stormkök är bra, men på Wettershus skulle vi inte klara oss med det. Efter 55 års retreatverksamhet behöver vi något som är mer ändamålsenligt – ett helrenoverat, ja till och med ett ombyggt kök! I mejlutskicket vi gjorde i oktober skrev jag att vi hade fått lägga ”köksdrömmen” på hyllan för ett tag – på grund av allt som corona-pandemin fört med sig. Jag skrev också att vi ändå hoppades att den ska kunna bli verklighet inom överskådlig tid. Hoppfullt, men ärligt talat kändes hoppet ganska avlägset… Dessutom fick vi en vecka in i november stänga gården igen på grund av coronaläget. Vi hade inget val… Det blev en speciell, vemodig och väldigt fin retreat strax innan stängning. Sedan dess har vi inte haft någon verksamhet och stängningsbeslutet gäller i nuläget till och med den 7 februari.

Men den Gud vi tror på är överraskningarnas Gud… och plötsligt hände det! Vi fick besked från Syskonen Inger & Sixten Norheds stiftelse att vi fått beviljat vår ansökan om 200 000 kr till ett nytt kök. Drömmen fick nytt liv! 340 000 kr blev plötsligt mer och i dagsläget har vi mer än 560 000 kr avsatta till vårt nya kök (ja, man får många stormkök för det 😊). Tacksamheten och glädjen blev stor!

I det läget föddes en djärv tanke!  Wettershus styrelse började fundera på om det kanske var läge att använda tiden från nyår och framåt till att planera och genomföra köksombyggnaden – trots allt. Om vi ändå inte kan bedriva vår verksamhet fullt ut under vinter och vår, kanske det är läge att istället bygga för att sedan slippa stänga ner igen när vaccinet börjar göra sitt och läget förhoppningsvis ljusnar…?

Den 2 december var man mogen att ta ett steg i tro! En enig styrelse tog efter noggrant övervägande beslutet att starta köksombyggnaden så snart som möjligt. 560 000 kr räcker förstås inte, men det är en god början och vi ber och hoppas nu på fler positiva svar på ansökningar som gjorts till fonder och stiftelser. Ett nytt lånelöfte har vi också fått från banken, men önskan är att ta så lite lån som möjligt. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 1,2 – 1,4 milj kr, vilket innefattar helt ny planlösning, ny ventilation, ny el, maskiner etc.

Ombyggnaden beräknas pågå under mars – maj månad. Under den tiden kommer vi, om Corona-läget tillåter, att fortsätta vår verksamhet utifrån vårens program. Antalet deltagare begränsas dock till max åtta personer, inklusive ledare. Måltiderna serveras i annat utrymme än den vanliga matsalen.

Så vad blir årets julklapp för dig att ge? Kanske ett stormkök till någon… och kanske en del i ett nytt kök på Wettershus? Det är redan flera av er som gett en gåva till köket och det är vi väldigt tacksamma för.  Om du gett eller inte vill vi att du ska veta att varje gåva betyder SÅ mycket! En gåva som ges utifrån möjlighet och med hjärtats glädje, ger stor glädje tillbaka. Så från Wettershus sida vill vi också gärna ge något. Därför tänker vi så här:

När du ger kan du få årets julklapp – en retreat på Wettershus!  Varje hundralapp som skänks till det nya köket fram till och med den 6 januari 2021 utgör en andel i möjligheten att få ett presentkort som gäller under åren 2021-2022. Ett exempel:

Hundra personer ger 100 kr var – av de hundra får en person ett presentkort på 3 600 kr som motsvarar en retreat, torsdag-söndag för ordinarie dygnspris. Utöver det delar vi ut tre böcker Tilltalad av tystnad bland de 100. Ger man istället t ex 500 kr får man fem andelar i dragningen. Samma sak gäller nästa hundratal andelar osv. Alltså:

 • För varje 100-tal andelar (en andel=100 kr) delar vi ut ett presentkort för tre dygn (motsvarande 3 600 kr) samt tre böcker. Detta gäller för varje jämt hundratal andelar. Därutöver gäller följande:
 • För andelar upp t o m 66 st, delar vi ut ett presentkort för två dygn (motsvarande 2 400 kr) samt två böcker.
 • För andelar upp t o m 33 st delar vi ut ett presentkort på ett dygnspris (motsvarande 1 200 kr), samt en bok.

Om du vill ta del av denna möjlighet så märk din gåva med ”Årets julklapp”. Dragning av vinnarna sker på styrelsemötet den 13 januari 2021. Vill du hellre ge en gåva till nytt kök utan att delta i dragningen så märker du din gåva med ”Nytt kök”.

Du kan ge din julgåva via Swish 123 137 04 51 eller via Bankgiro 5973-8047. OBS! Om du ger via bankgiro måste du också skriva ditt telefonnummer för att vi enkelt ska kunna kontakta dig om du vinner (via Swish syns det ändå).

Med önskan om en Välsignad God Jul och ett Gott Nytt År!

Rosie Gard, föreståndare

Styrelsebeslut: Det blir köksombyggnad!

Det har varit ett år olikt alla andra, för världen, vårt land och även för Wettershus. Under april och maj tvingades vi likt så många andra stänga ner verksamheten i syfte att stoppa smittspridningen. Ett sorgligt men nödvändigt beslut.

Glädjen var stor när vi i början av sommaren åter kunde bjuda in till retreater. Tack vare personalens kloka åtgärder för att mötas på Wettershus på ett säkert sätt kunde retreaterna fortsätta också under hösten ända fram till nya hårdare restriktionerna åter trädde i kraft.

Men vi får räkna med att det inte kommer att bli som vanligt under första halvåret 2021. Efter moget övervägande beslutade styrelsen att tidigarelägga renoveringen av köket. Anledningarna är flera: Det är bra att passa på när vi inte vet i vilken utsträckning vi kommer kunna bedriva verksamhet. Köksrenoveringen innebär att vi ändå kan ha retreater om än med färre deltagare, vilket antagligen oavsett kommer vara fallet på grund av pandemin.

Därtill har vi den senaste tiden fått betydande gåvor och bidrag som ger en bra grundplåt. Fler ansökningar görs med förhoppning att den grundplåten blir större. Eftersom räntorna fortsatt är låga vågar vi göra denna satsning utan att äventyra gårdens ekonomi.

Vi arbetar alltså för att Wettershus ska stå väl rustat den dag då verksamheten åter kan öppna fullt ut. Planen är att renoveringen ska vara färdig till sommaren.

Till Wettershus kommer vi för att möta Gud i stillheten. Den vackra naturen hjälper till, liksom exempelvis kapellet och Öppenhetens rum. Men vad skulle Wettershus vara utan den goda maten och den gemenskap måltiderna skapar. Ett väl rustat kök är en förutsättning för detta!

Med vänlig hälsning och stort TACK för din gåva!
Pär Sjöstrand, ordförande i Wettershus styrelse