Hoppa till innehåll

Boknings- och betalningsvillkor

Anmälningsavgiften (800 kr) ska betalas senast tio dagar efter att man fått bekräftelsen. Resterande avgift betalas in senast tio dagar innan retreatens start. Alla datum för detta står i bekräftelsen.

Tänk på att du alltid måste höra av dig till gården om du vill lämna återbud. Utebliven betalning räcker inte. Vi vill gärna kunna erbjuda någon annan plats om du inte kommer, och vi har inte personella resurser för att kontinuerligt kontrollera att alla betalningar kommer in vid rätt tidpunkt.

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid återbud. Vid sent återbud på grund av sjukdom kommer vi överens om i varje enskilt fall vad som gäller. Det kan till exempel bero på om vi har någon annan som kan ta den plats som uppstår eller inte. Vi försöker få till en lösning som blir så bra som möjligt för bägge parter.