Wettershus och Coronavirus

Denna information kan komma att förändras och uppdateras utifrån den utveckling som sker och de allmänna riktlinjer som myndigheterna förser oss med.

I dagsläget har vi inte för avsikt att ställa in kommande retreater. Vi använder Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (se längre ner på sidan) för att reducera risken för smittspridning. Som personal, husfolk och retreatledare följer vi de direktiv som finns, för att skydda både oss själva och andra mot smitta. Vi utgår ifrån att våra gäster gör detsamma. Det innebär bl a att vi inte kommer till Wettershus om vi känner några sjukdomssymtom. Vi undviker att hälsa på varandra i hand, vi är noga med hygienen och försöker hålla ett visst avstånd mellan varandra.

På retreat tillbringar man ganska mycket tid för sig själv och alla, både gäster och husfolk har eget rum. När det gäller måltider och gemensamma samlingar kommer vi från gårdens sida att anpassa vårt förhållningssätt utifrån den aktuella riskbedömning som finns och de lokaler vi har på Wettershus. Skulle någon få symtom under en retreat isoleras denna person i sitt rum och vid behov konsulteras sjukvården.

I nuläget ser vi det som positivt att vi fortsätter att erbjuda de retreater som är planerade. Det är ett mindre sammanhang, vilket också bidrar till att ge meningsfullhet i det som annars kan upplevas som en prövosam tid. Detta har också Folkhälsomyndigheten framhållit som viktigt i rådande situation.

För att vara med på retreat har du betalat en avgift. I bekräftelsen du fått finns återbudsregler som fortsatt gäller. Vi vädjar dock till den som kan att i sådana fall, om möjligt, avstå så mycket som möjligt av retreatavgiften till förmån för Wettershus. Detta gäller även när avgiften faktureras arbetsgivaren. Gårdens ekonomi bygger helt på retreatavgifter och gåvor och i denna tid slår det som händer hårt mot vår verksamhet. Om du får sjukdomssymtom eller tillhör riskgrupper, och därför kan behöva lämna återbud, kontakta föreståndare Rosie Gard så snart som möjligt: info@wettershus.se eller 0766-27 17 70 (om jag inte kan svara, tala in meddelande Med namn och nummer så ringer jag upp).

Rosie Gard, föreståndare i samråd med Wettershus styrelse