Dagsprogram retreat

Vårt dagsprogram ser oftast ut så här::

08.00       Väckning

08.45       Morgonbön (sista morgonen börjar 8.30 och innehåller mässa med nattvard)

                 Frukost

10.30       Meditation

12.45       Middagsbön

13.00       Middag

15.30       Kaffe

16.00       Meditation

17.00       Bastu

19.00       Kvällsmat

20.00       Vägledning vid brasan

21.00       Aftonbön/sista kvällen Ljusandakt