Hoppa till innehåll

En grön dröm

Det såddes ett frö

Det var främst dåvarande husmor Maj-Lis Nelson som började dela en längtan efter en örtagård eller biblisk trädgård på Wettershus. Området där visionerna målades var ett ganska obrukat ängsområde nedanför annexet, delvis igenväxt, delvis äng och tallhed. Tankarna började gro och delades av fler. En liten arbetsgrupp bildades och till den knöts landskapsarkitektstuderande Anton Thörne.

Tillsammans med en studiekamrat gjordes skisser över området och sedan gick Anton vidare med tankarna till ett examensarbete ”Restorativ Trädgård” med inspiration från Alnarps rehabiliteringsträdgård. I augusti 2012 inbjöds till ”Gröna ängar”, en retreat- och arbetsvecka för att utifrån Anton Thörnes examensarbete bearbeta platån nedanför annexet. I samband med den veckan tog visionen mer konkret form. Ett område med ytterligare möjligheter för retreatgäster till rekreation och meditation. I förlängningen sågs också möjligheten att kunna erbjuda ex långtidssjukskrivna en plats för naturunderstödd rehabilitering och själavård.

Resurser

Under hösten visade det sig möjligt att söka EU-bidrag genom Leaderprojekt. Med tidigare föreståndare Lasse Yngvesson i spetsen skrevs en projektansökan som slutgiltigt godkändes i januari 2013. Då fanns plötsligt resurser att lösa många praktiska frågor. Det var som om fröet bröt igenom marken! Rosie Gard anställdes som projektledare för leaderprojektet, bygglov söktes för en liten stuga i skogssluttningen och planer för en ny gångväg ner på området tog form.

Det växer

Retreatträdgården Wettershus växte så att det knakade under våren och sommaren 2013! När tjälen till slut gick ur jorden kunde grävmaskinen äntligen komma för att göra grovarbetet. En gångväg från parkeringen bereddes, ängen grovskrapades, en åsnestig från gästlängan anlades, bäcken utvidgades, hasselbuskar flyttades och äppellunden markbereddes. Grunden var lagd. Under två sommarveckor mejslades sedan de olika områdena fram mer i detalj; örtagården fick örter, buskar och t o m en liten vingård. Ängen besåddes och vattnades och frihetens gunga svingar sig under eken. Hässlet fick ett litet kryp-in med en härlig tallbänk skyddad från insyn men med utsikt.

Äppellunden fick sina träd – skänkta från Rudenstams fruktodlingar – som planterades, gödslades och marken emellan blev barkad. I Skogsbacken växte en stuga upp – den helige Franciskus stuga. Här har Axelssons snickeri gjort en fantastastisk och generös insats för det utrymme som ger möjlighet för grupper och enskilda att sitta ner inomhus, med god vy över trädgården, och kanske ta en fika. Under hösten 2013 byggdes den gångbro som sträcker sig från gästlängan till Franciskus stuga och sedan ner på ängen. En möjlighet särskilt för den som har svårt att gå eller är rullstolsburen att komma nära Gröna Ängar. Men här blir också en bro att vandra på med god överblick över området och närhet att dofta äppelblom om våren och kanske smaka ett äpple i skördetid.

Riktad gåva

Är du intresserad av det som växer och hur vi påverkas av, och samverkar med, naturen – och vill engagera dig i arbetet med Gröna Ängar, så hör gärna av dig till Lasse Yngvesson. Han nås enklast via epost.

Det finns självklart också möjlighet att ge gåvor riktade just till Gröna Ängar. Sätt i så fall in det på gårdens plusgirokonto 38 15 75–0. Märk din gåva: Gröna Ängar.