Läs mer om varje retreat genom att klicka på rubriken.

Avgiften inkluderar retreat med helpension. Sänglinne och handdukar finns att hyra. Eventuella kurs- och materialkostnader tillkommer om det står angivet vid respektive retreat.

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

”Följ med och se!” – Retreat med målande som bön

En retreat där fritt och kravlöst målande kan få vara en kommunikation med Gud och vårt inre. När de första lärjungarna frågar Jesus var han bor, svarar han: Följ med och se! Detta blir retreatens ledord. Vi litar till att Gud talar till oss i allt, även genom målningen. Vi får följa med och se…

4.100 kr

”Var inte rädd – I sanden finns det spår”

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Retreat med personlig vägledning där vi tar utgångspunkt i våra rädslor, Guds närvaro och vår efterföljelse. Enskild bön och meditation med utgångspunkt i bibeltexter samt dagliga samtal med vägledare/ medvandrare. Någon erfarenhet av retreat och bibelmeditation är en god förutsättning. Retreaten arrangeras i samarbete med Föreningen Kompass. Max 10 deltagare. OBS! Retreaten börjar kl 18.30.…

5.000 kr

”Här – närmre än jag anar”

En retreat där meditationer och reflektioner berör tanken på Gud som närvarande kraft i allt vårt liv. ”Guds rike är inom er.” (Lukas evangelium 17:21). Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Lars Göran Olsson, Solna. Pastor i Equmeniakyrkan och med lång erfarenhet av retreat, pilgrimsvandring och andlig vägledning. Avgift: 3 600 kr Erbjudande om taktil…

3.600 kr

”Måla in ditt liv i korset” – retreat med iotakorsmålning”

Iotakorset är en själavårdstradition från 400-talets Egypten, vilken utgår från den minsta bokstaven i det grekiska alfabetet: iota, tillika första bokstaven i namnet Jesus. Med penna/pensel och färger leds vi på ett meditativt sätt in i en djupare förståelse av korset och av Livets träd i förhållande till det egna livet. Ledare: Gunnar Lind, präst…

3.700 kr

”Tro, Hopp och Kärlek”

Retreat i stillhet, tystnad, ord och gitarrtoner. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Ulla Käll, Norge. Diakon, i Equmeniakyrkan, gitarrist och retreatledare. Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan. Avgift: 4 200 kr (Inkluderar arvode till ledarna) Erbjudande om taktil massage som bokas på plats och betalas direkt till massören. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

4.200 kr

”Må det ske med mig som du har sagt”

En retreat i Adventstid. Vi speglar våra liv i Jesu mor Marias – genom förundran och glädje, rädsla och smärta, och modet att säga ”Ja”. Ledare: Rosie Gard, pastor och föreståndare på Wettershus Retreatgård. Avgift 3 600 kr Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

3.600 kr

”Nyårsretreat: Visa mig Herre din väg … Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare””

Inför det nya året ber vi med den Heliga Birgitta och Paulus om hjälp att se det väsentliga. (Filipperbrevet 1:9-10) När året går mot sitt slut vandrar vi under sång och med brinnande facklor in i det nya. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Lennart Johansson, pastor inom Equmeniakyrkan och Susanne Ottosson, diakon och husmor…

3.900 kr

Andrum för mammor

Retreat för dig som är mamma. Dagar med återhämtning, vila, andakter, god mat, en gnutta flärd och skapande för den som vill. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Sara Häggbom, Forserum. Beteendevetare, driver eget företag med samtal. Linnea Rådberg, Göteborg. Bibliotekarie och ”pysselexpert”. Avgift: 2 800 kr (inkluderar material) Erbjudande om taktil massage. Kostnaden betalas…

2800 kr

Arbetsdag på Wettershus

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Arbetsdag på Wettershus. Välkommen att vara med och göra gården fin inomhus och utomhus inför det nya året. Du får ta del av god gemenskap i arbete, runt matbordet och gemensam bön. Ring (0766-27 17 70) eller skriv till gården (info@wettershus.se), gärna minst en vecka i förväg så vi vet hur många vi blir. Meddela…

Andliga samtal – att möta andra utifrån min innersta kärna

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

I den ignatianska traditionen finns erfarenheten av ”andliga samtal”. Det betyder att kommunicera från vårt centrum, utifrån kärnan i vars och ens unika identitet, från vår djupaste längtan. Det är på denna nivå i vårt inre som Gud gör sig hörd i oss och ger oss liv. Under retreaten prövar vi något av den erfarenheten.…

Frälsarkransens pärlor möter Bibelns berättelser

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Pärlornas olika innebörd, stillhet och meditation hjälper oss att lyssna till, och reflektera över berättelsernas budskap. Avspänning och meditativa rörelser är också en del av innehållet. Möjlighet ges till enskilt samtal. Har du en frälsarkrans kan du ta med den, annars finns det att köpa på plats för den som vill. Ledare: Gull-Marie Jangbring Mare, sjukhusdiakon…

Retreat med enskild vägledning

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Enskild bön och meditation med utgångspunkt i bibeltexter samt dagliga samtal med en vägledare/medvandrare. Någon erfarenhet av retreat och bibelmeditation är en god förutsättning. Retreaten arrangeras i samarbete med Föreningen Kompass och vägledarna/medvandrarna är utbildade inom den ignatianska traditionen. Max 10 deltagare. Vägledare: Emma Thorén, präst Sv K Kumla och Annika Nordqvist, församlingspedagog Sv K…

Bara-vara-dagar när vinter vänder sig mot vår

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Möjlighet att komma till gården för att bara vara i vilsam, vacker miljö och natur alla eller några dagar. Tideböner och måltider tillsammans med husfolket och ledare, i övrigt formar du själv din dag. Vissa gemensamma samlingar erbjuds för den som vill. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Ann Sundell, utbildad pilgrimsvandringsledare, arbetar som kommunikatör…

”Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Jesus)

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Dagar i tystnad och stillhet med kristen djupmeditation och kroppsrelaterade övningar. Möjlighet till enskilt samtal. Ledare: Per Green, kyrkoherde emeritus. Har under många år lett kristen djupmeditation i Slottskapellet, Jönköping. Rebecca Jansdotter Hultquist, komminister SvK Jönköping. Avgift: 3 900 kr Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

”Gud, ge mig sinnesro…”

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Med den välkända Sinnesrobönen som röd tråd under vår retreat erfar vi Guds ord genom meditation och bön. Sinnesrobönen har i över hundra år hjälpt och betytt mycket för många människor. Den är kort, enkel och kraftfull att ha med sig in i vardagen. Under dessa dagar får du möjlighet att fördjupa dig i sinnesrobönens…

Årsmöte

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Vi möts i Equmeniakyran i Kaxholmen för Wettershus Årsmöte kl 16.00, med efterföljande fest för alla som på olika sätt hjälper till på gården och som bär gården i sitt hjärta. Då säger vi också ett tack till föreståndare Rosie Gard som slutar sin tjänst. Varmt välkomna alla Wettershusvänner! Anmäl dig till Wettershus senast en…

Läkande för kropp och själ

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

En retreat som ger vila i tystnad och stillhet – att möta heligheten. Tystnaden är bönens livmoder och bönens mål är Gud – skaparen och försonaren som vill läka, befria och upprätta. I bön är lyssnandet viktigare än att tala eftersom Gud redan vet allt. Vi och omvärlden förändras, men Jesus är densamme och möter…

Skriva för att leva – leva för att skriva

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

I denna retreat erbjuds kreativa verktyg som kan hjälpa till att finna glädjen och kraften i skrivandet. Skrivandet är ett konstruktivt sätt att ”få ur sig” känslor och bearbeta livet. Det har en terapeutisk verkan som kan hjälpa genom svåra perioder i livet. Alla som längtar efter att skriva är välkomna! Möjlighet ges till enskilt…

Från Kristi lidande och kors till Uppståndelsens härlighet

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

I påskens glädje och smärta följer vi Herren Kristus från skärtorsdagens fottvagning i Övre salen till Getsemane ångest. På långfredagen gör vi en gemensam korsvandring via de olika stationerna upp till Golgata, mediterar vid Jesu dödstimma och stannar i stillhet inför gravläggningen och gravens djupa hemlighet under lördagen, tills ropet ljuder på påskdagens morgon: ”Kristus är uppstånden!”…

”Följ med och se vart det bär!”

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Meditationer och reflektioner med utgångspunkt från berättelser ur Nya Testamentet. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Lars Göran Olsson, Solna. Pastor i Equmeniakyrkan och med lång erfarenhet av retreat, pilgrimsvandring och andlig vägledning. Avgift: 3 900 kr Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Att förstå drömmens språk

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Drömgruppsarbete utifrån Montague Ullmans metod, vilket förutsätter att deltagarna är en aktiv del av gruppens samlingar. Vi följer retreatens ordning och rytm med tideböner samt tystnad mellan drömgruppspassen och under måltider. Gemensamma avspänningsövningar erbjuds. Max 10 deltagare. Ledare: Anders Omstedt och Annika Johansson, båda utbildade drömgruppsledare. Kaplan: Lars-Bertil Florén, pastor i Equmeniakyrkan och tidigare bibellärare…

Arbetsdagar på Wettershus

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Välkommen, en eller båda dagar, att vara med och göra gården fin inomhus och utomhus inför sommaren. Du får ta del av god gemenskap i arbete, runt matbordet och gemensam bön. Möjlighet finns till övernattning. Ring (0766-27 17 70) eller skriv till gården (info@wettershus.se), gärna minst en vecka i förväg så vi vet hur många…

Pilgrimsretreat i Kristi himmelfärdstid: ”Var jag går i skogar, berg och dalar”

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Längre och kortare vandringar görs i Wettershus närområde. OBS! Ta med lämpliga kläder och skor/kängor för vandring, samt liten ryggsäck, matlåda, termos, vattenflaska och mugg. Vandringsstav finns att låna. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Gullbritt Sörensen, präst, själavårdslärare, gestaltterapeut och pilgrim, Höör. Avgift: 4 200 kr (inkluderar arvode till ledaren) Klicka här för att komma…

Gröna-Ängar-dagar – Trädgårdsarbetets andlighet

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Vi utforskar trädgårdsarbetets andlighet, hur fysiskt arbete med jord och växter kan leda till inre ro och upptäckten av Guds närvaro i allt. Tid ägnas åt meditativa och kreativa sysslor i retreatträdgården Gröna Ängar, under handledning och enskilt. Vi följer den dagliga rytmen som finns på Wettershus och dagarna vilar i retreatens tystnad, förutom att…

”Se och smaka Herrens godhet”

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

En retreat om att inte bara upptäcka Guds godhet i det som är stort och det som är litet, men att också våga och vilja ta emot den godheten. Säga ja. En helg för dig som vill provsmaka retreaten, dess rytm och goda tystnad. Meditationer inspirerade av den ignatianska traditionen. Möjlighet ges till enskilt samtal.…

”I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land, löftet om att jag hör hemma där” (Ps 795)

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

En retreat om att leva i världen, men inte av den. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Larsåke W Persson, pastor i Equmeniakyrkan, tidigare själavårdslärare på THS och St Lukas, samt föreläsare och författare. Avgift: 3 900 kr Erbjudande om taktil massage. Kostnaden betalas direkt till massören. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

”Kom hem”

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Retreat med kroppens bön och övning i kristen djupmeditation – meditation i rörelse och stillhet. Möjlighet ges till enskilt samtal. Ledare: Lena Sollerman, pastor och samtalsterapeut samt P-O Dalnäs, ledare i terapeutisk dans. Avgift: 3 900 kr Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Ikonmålarkurs – Gamla Testamentets profeter

Wettershus Retreatgård Öland 40, Gränna

Ikonmålning är en sakral konstart som uttrycker himmelsk skönhet. Vi målar med äggtempera. Nybörjare och mer erfarna är välkomna. Max 10 deltagare. Ikonpanåer, färgpigment och penslar kan köpas på plats. Den som önskar kan välja något annat motiv eller måla vidare på en tidigare påbörjad ikon. Ledare: Eva Forssell Aronsson. Kaplan: Lars-Anders Kjellberg, pastor i…

Grupper som bokat under 2023:

  • 7-9 mars: Equmeniakyrkan i Tibro
  • 17-19 mars: Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan i Linköping. 

Tider:
Retreater börjar med kvällsmat kl. 19.00 och slutar sista dagen ca kl. 14.00 (om inte annat anges). Det finns ibland möjlighet att förlänga vistelsen med någon/några dagar, före eller efter en retreat. Kontakta Wettershus för information.

Pris:
Framgår av programmet. Retreater med högre avgift inkluderar arvode till ledaren. Reducering av avgiften kan vara möjlig för heltidsstuderande och personer med särskilda behov. Kontakta föreståndaren.

Anmälan:
Använd i första hand kontaktformuläret ovan, annars skicka e-post eller ring in din anmälan. Därefter skickar vi ut bekräftelse med praktiska uppgifter samt viktig information som gäller betalningen. Skulle retreaten vara fullbokad frågar vi om du vill stå på kölista.

Bara vara:
Du är välkommen att komma till Wettershus dagar då retreat inte pågår, under förutsättning att det finns personal på plats. Du kan också komma som bara-vara-gäst under en retreat om det finns lediga platser. Då bor och äter du på gården, deltar i tidebönerna om du vill, men disponerar annars tiden som du själv vill. Vid särskilda Bara Vara Dagar finns utrymme för stillhet och tystnad men samtal kan förekomma vid vissa tillfällen.

Bankgiro:
5973-8047 (gåvor och avgifter)