Hoppa till innehåll

Bidra till gårdens varande

Wettershus retreatgård förvaltas av en ekumenisk stiftelse sedan 1962 då gården köptes in. Den har sedan början varit helt beroende av gåvor från enskilda och kyrkor/församlingar. Vill du bidra till gårdens varande genom att ge en gåva kan du använda gårdens Bankgirokonto som är: 5973-8047. Om du använder Swishinbetalning är numret; 123 137 04 51. Märk inbetalningen med ”Gåva”.

toppbild_1

Olika möjligheter att ge:

Bärarlag: Hösten 2009 startades ett bärarlag för att göra det möjligt att utöka föreståndartjänsten. Det har redan blivit en viktigt del av gårdens ekonomi och därmed dess framtid. Du som vill vara med och på detta sätt regelbundet stödja gården betalar ett valfritt belopp, dock lägst 20 kr, per månad till gården. Du får då två gånger om året både program och ett vänbrev som berättar lite om det som händer på gården. Anmäl dig via mejl till info@wettershus.se så får du en information om hur du ger din gåva.

Drömmen om ett nytt kök på Wettershus blev verklighet i juni 2021. En del av kostnaden har betalats genom ett lån med generösa villkor av Svenska kyrkan i Jönköping. Det lånet behöver betalas tillbaka och därför är vi tacksamma för gåvor till det nya köket även fortsättningsvis. Om du har möjlighet får du därför gärna bidra med din gåva och märka den med ”Nytt kök” när du betalar in. HÄR kan du läsa mer om det nya köket.

Retreatstöd: Du som vill vara med och möjliggöra för den som inte har råd att själv betala en hel retreatavgift kan ge en gåva till Wettershus och märka den: ”Retreatstöd”.

Aktieutdelning: Är du aktieägare eller ägare av fåmansbolag kan du skattefritt skänka din aktieutdelning till Wettershus. Du måste avsäga dig rätten till utdelningen innan bolagsstämman äger rum, för att utdelningen ska bli skattefri, så att den aldrig kommer dig tillhanda. Du kan ge bort utdelningen för ett år eller för flera år, för en aktie eller för alla aktier. Tala med din bank. Kan inte de hjälpa dig kan Wettershus förmedla kontakt med en revisionsfirma.

Minnesgåva: Som en sista hälsning kan du välja att ge en gåva till Wettershus retreatgård. Kontakta gården via mejl eller telefon så ser vi till att ett gåvobevis skickas till de anhöriga eller begravningsbyrån.

Testamente: Genom att skriva ett testamente ser du till att det är du som bestämmer hur dina tillgångar en gång ska fördelas. Om ditt val tillfaller Wettershus och det är din önskan är vi oerhört tacksamma. Det gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda människor en avskild miljö med tystnad, stillhet, rekreation och möjlighet att för första gången, eller på nytt, erfara Gud som närvarande i livet. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Stiftelsen Wettershus Retreatgård. Vi betalar ingen vinst- eller gåvoskatt, och därför kommer gåvan dit den verkligen behövs.

”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.  (2 Korinthierbrevet 9:7)