Husfolk – och andra…

Husfolket
Husfolket – så kallar vi frivilligarbetarna på Wettershus. På gården finns tre husmödrar och en föreståndare anställd men Wettershus är helt beroende av frivilliga insatser. Många kommer först som retreatgäster och vill sedan återvända och hjälpa till i praktiska arbetet under några dagar.

Husfolket lever med i gårdens daglig rytm med regelbundna måltider och andakter. Hjälps åt med det praktiska runt måltider och på gården i övrigt. Några kommer för att stanna längre perioder, då gör vi en överenskommelse om volontärsskap. Andra kommer en eller ett par helger om året. Åter andra kommer enstaka dagar. Alla behövs!

Retreatledarna
Ledarna är många och kommer från kyrkans olika traditioner.
 De går in i husets rytm, sätter sin personliga prägel på
 retreaten och erbjuder enskilda samtal.

Vänkretsen
Är människor som på olika sätt stöder Wettershus med gåvor och arbetsinsatser. Många har valt att vara med i BÄRARLAGET och ger en månatlig gåva på 20 kr eller mer. De får ett vänbrev som berättar om vad som händer på gården, tillsammans med programmet. Den som vill kan anmäla sig och få programmet hemskickat eller via mejl tre gånger per år.

Vägvisare
Så kallas de kontaktpersoner som finns i kyrkor och församlingar för att hjälpa oss göra Wettershus lite mer synligt – så att fler kan hitta till gården. De tar emot en A4 affisch fyra gånger per år och sätter upp i kyrkan.

Vill du vara med?
Mejla eller ring till gården och prata med husmor Karina Johansson
0766-27 17 78 eller föreståndare Rosie Gard 0766-27 17 70.