Länkar

Här finner du länkar till andra kristna retreatgårdar:

www.nyaslottet.se (Linköping)
www.berget.se (Rättvik)
www.killan.se (Lund)
Breidagård (Uppsala)
www.larkkulla.net
(Snoans retreatgård i Finland) www.sandomstiftelsen.no (Sandom retreatsenter i Norge) www.retreater.no (kristna gårdar i Norge)

Vill du vandra som pilgrim?
Franciskusleden passerar Wettershus: www.franciskusleden.se.
Fler vandringsleder: www.pilgrimscentrum.se

Andra länkar som berör retreatens spiritualitet:
Franciskus tredje orden www.fto.st
Föreningskompass www.foreningenkompass.se