Hoppa till innehåll

Planeringen

Wettershus retreatgård är fullbelagt med välbesökta retreater året runt. Köket har länge varit i stort behov av renovering, det är slitet, trångt och opraktiskt, vilket gör det slitsamt för husmödrar och husfolk att tjänstgöra där. Med hjälp av Arberg & Arberg arkitektkontor har styrelsen för Wettershus beslutat att ta ett stort steg i tro.

Köket på Wettershus är mer än en ett kök, det är gårdens hjärta som ger näring och puls åt allt som sker på olika plan. ”Hjärtat” har fungerat i många år nu. Det har under årens lopp genomgått mindre renoveringar för att svara upp mot myndighetskrav och behov i en växande verksamhet. Nu har vi kommit till en punkt där det inte längre räcker med att ”lappa och laga”, utan en större ombyggnad av köket behöver ske. Här är en ritning över det tänkta, nya köket:

Wettershus nya kök, efter en kommande totalrenovering

Kostnad för köket beräknas till 1,2 miljoner kr. Medräknat är en totalrenovering av köket och källaren, samt vitvaror, vilket ger ett nytt kök inom befintliga ytterväggar med separat diskavdelning, modern utrustning, bättre ventilation och ny elcentral.

Det är långt till 1,2 miljoner kr. Därför vill vi involvera så många som möjligt, både ekonomiskt och i förbön. Insamlingen sker via församlingar, enskilda givare, aktiviteter, näringsliv och sponsring, samt eventuellt lån.

För ändamålet har ett separat konto öppnats ”kökskontot”, där gåvor kommer in. Vill du vara med? Vi tar med stor tacksamhet emot din gåva! Använd bankgiro 5973 – 8047 eller Swish nr 123 13 70 451 och märk inbetalningen: ”Nytt kök”.