Om retreat

Ordet retreat eller reträtt betyder att dra sig tillbaka. För Jesus var det en naturlig del av uppgiften att med jämna mellanrum söka sig bort ifrån människorna. Bort till avskilda platser för bön och vila. När Jesus sagt sitt ”Följ mig” blev det också för hans lärjungar en naturlig del av kallelsen att ”följa med på retreat”. Vi tänker ofta att Guds kallelse innebär en självutgivande tjänst för andra. Men läser vi med andra glasögon hittar vi också många exempel på hur Jesus ger sig iväg på retreat. När det blivit för mycket av människor, för många undervisningspass, när de inte ens fått tid att äta, säger Jesus de omtänksamma orden som brukar kallas retreatens instiftelseord:

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”

Evangelisten Markus, som skriver det kortaste evangeliet, är mån om att i sin bok få med flera av de tillfällen när Jesus drar sig undan i ensamhet. Kallelsen att följa Jesus även in i vila och förtrolig gemenskap blir förutsättningen för den utgivande delen av efterföljelsen.

Ibland är retreaten skön, lugn och rogivande eftertänksam. Ibland rör den upp saker som finns i vårt inre och vi kan känna tyngd, oro och en vilsenhet. Båda sidorna är helt i sin ordning och endast ett bevis på att vi lyssnar och någon annan handlar. Modet är att våga vara kvar och se vad allt gör med mig…

Om retreatens nyckelord!

Retreaten har sin givna förutsättning och erbjuder något mer än att var ensam hemma eller att åka iväg till en stuga i ensamhet. Retreatens rytm och goda ordning ger ram och innehåll, en trygghet att vila i. Retreatens nyckelord är: Avskildhet, Tystnad, Kravlöshet, Andakt, Nattvard, Meditation, Vägledning och Egen tid. Rådet från den första klosterregeln är fortfarande vägledande:

”Bevara ordningen, så ska ordningen bevara dig”.

Om tystnaden:

Alla retreater på Wettershus vilar i tystnaden. Vi erbjuder dig en möjlighet att för en stund välja bort allt som påtvingar sig uppmärksamhet utifrån. Istället kan du lyssna till det som redan rör sig inom dig. Därför är vår starka rekommendation att du stänger av mobil, email, musik och annat som avbryter tanken, och istället sorterar det som redan finns inom dig. En chans att tänka till punkt utan att bli avbruten. Till och med måltiderna intas utan ord, dock spelar vi lite klassisk musik i bakgrunden.

Wettershus är en retreatgård! Vi har endast retreater här. Därför vilar det ett lugn och en atmosfär av bön över platsen. Vi är en liten gård, som tar emot fjorton gäster, vilket gör att vi försöker behålla en familjär enkelhet. Vid måltiderna sitter vi runt ett och samma långbord och skickar maten till varandra. Maten är vällagad av goda råvaror och smakar oftast extra gott i tystnadens gemenskap.

Om gården:

Gården i sig är var ett sommarboende för Jönköpingskonstnären Gunnar och Mia Zilo. Paret satte sin prägel på platsen och vi kan se Gunnars konst lite här och var. Platsen är god för kreativt skapande. Den första retreaten anordnades 1966, vilket innebär att det är Sveriges näst äldsta retreatgård. Med åren har gården byggts ut, och vi har idag flera byggnader för att svara upp till dagens behov.

Varmt välkommen!