Hoppa till innehåll

Retreatavgifter och subventioner

Från och med januari 2021 behöver vi höja retreatavgiften, både med tanke på höjda utgifter och med tanke på det avbräck som Coronapandemin orsakat och orsakar under 2020. Vi vill ändå, så långt det är möjligt, att den som av någon anledning har svårt att betala full avgift ska kunna komma. Därför tänker vi så här:

  • Den som är 60+ och har svårt att betala hela avgiften har möjlighet att få reducerat pris genom en fond (Johanniterorden) som vi fått medel ifrån. Det gäller om man t ex är långtidssjukskriven, arbetslös, har stadigvarande sjukersättning, låg pension eller liknande. Om man vill få hjälp på det sättet får man ta kontakt med föreståndare via mejl eller telefon för att rådgöra om det.
  • Den som är långtidssjukskriven, arbetslös eller av annan anledning inte har råd, men som inte är 60+ kan i första hand ta kontakt med sin församling – diakon, präst/pastor för att få veta om det finns möjlighet att få hjälp den vägen. Om det inte går kan man få viss rabatt från Wettershus. Även då krävs det att man rådgör med föreståndare. Wettershus ger inte rabatt om man samtidigt får från annat håll.
  • Den som är heltidsstuderande kan få 500 kr i studentrabatt. Då är det Wettershus som står för den rabatten.
  • Vi har också ett något lägre dygnspris på längre retreater (längre än tre dygn).
  • Du som vill vara med och möjliggöra för andra att vara på retreat, kan ge en gåva till Wettershus och märka den med ”Retreatstöd”.