Styrelsebeslut: Det blir köksombyggnad!

Det har varit ett år olikt alla andra, för världen, vårt land och även för Wettershus. Under april och maj tvingades vi likt så många andra stänga ner verksamheten i syfte att stoppa smittspridningen. Ett sorgligt men nödvändigt beslut.

Glädjen var stor när vi i början av sommaren åter kunde bjuda in till retreater. Tack vare personalens kloka åtgärder för att mötas på Wettershus på ett säkert sätt kunde retreaterna fortsätta också under hösten ända fram till nya hårdare restriktionerna åter trädde i kraft.

Men vi får räkna med att det inte kommer att bli som vanligt under första halvåret 2021. Efter moget övervägande beslutade styrelsen att tidigarelägga renoveringen av köket. Anledningarna är flera: Det är bra att passa på när vi inte vet i vilken utsträckning vi kommer kunna bedriva verksamhet. Köksrenoveringen innebär att vi ändå kan ha retreater om än med färre deltagare, vilket antagligen oavsett kommer vara fallet på grund av pandemin.

Därtill har vi den senaste tiden fått betydande gåvor och bidrag som ger en bra grundplåt. Fler ansökningar görs med förhoppning att den grundplåten blir större. Eftersom räntorna fortsatt är låga vågar vi göra denna satsning utan att äventyra gårdens ekonomi.

Vi arbetar alltså för att Wettershus ska stå väl rustat den dag då verksamheten åter kan öppna fullt ut. Planen är att renoveringen ska vara färdig till sommaren.

Till Wettershus kommer vi för att möta Gud i stillheten. Den vackra naturen hjälper till, liksom exempelvis kapellet och Öppenhetens rum. Men vad skulle Wettershus vara utan den goda maten och den gemenskap måltiderna skapar. Ett väl rustat kök är en förutsättning för detta!

Med vänlig hälsning och stort TACK för din gåva!
Pär Sjöstrand, ordförande i Wettershus styrelse