Wettershus retreatgård

Wettershus är en ekumenisk retreatgård belägen på östra Vätterbranten, strax söder om Gränna.  Året runt inbjuds till retreater och Bara-vara-dagar. Här finns en öppenhet för trons många språk genom olika människor och traditioner, enkelhet i ordningar och miljö, närhet till natur och stillhet, husfolk och deltagare. Wettershus invigdes 1966 och drivs av en ekumenisk stiftelse med representanter från de olika kyrkliga traditionerna.

Utsikt från huvudbyggnaden

Gården var från början konstnären Gunnar Zilos sommarbostad och huvudbyggnaden där måltiderna intas har kvar mycket av konstnärsmiljön. I gästlängan finns 12 enkelrum med altan mot Vättern. Gården har också ett handikappanpassat gästrum och två enklare gäststugor med en, respektive två bäddar. I Öppenhetens rum finns möjlighet till olika uttryck för kropp och själ; Jesus/bibelmeditation, kristen djupmeditation, helig dans, avspänning, målning mm.

Öppenhetens rum
Öppenhetens rum

BARA VARA

Wettershus tar även, i mån av möjlighet, emot enskilda gäster utanför retreatprogrammet. Ett sätt att komma ifrån vardagens rytm för att i en kravlös och naturskön miljö få tid för sig själv, reflektion över livet och samtal med Gud.

GRUPPER

Arbetslag och grupper välkomnas till gården för retreat, reflektionsdagar eller konferens. Också de dagarna vilar i gårdens rytm men öppenheten för olika former av innehåll är stor. Föreläsning, taktil massage, meditation, pilgrimsvandring är något av det som kan utgöra inslag under sådana dagar.

GRÖNA ÄNGAR

På Wettershus område finns retreatträdgården Gröna Ängar. En miljö där förundran, kreativitet och läkande till kropp och själ kan gro och växa till. Trädgården är formad utifrån Alnarpsmodellen – som vuxit fram genom forskning vid Alnarps rehabiliteringsträdgård i Skåne, och som betonar naturens gynnsamma påverkan på människans välmående. Gröna Ängar står öppen för alla som vistas på Wettershus. Där får man vara i retreatens goda tystnad och det finns gott om meditationsplatser och vandringsstigar. Det är även en plats som olika aktörer inom “grön rehabilitering” har möjlighet att använda sig av i rehabiliterande syfte. I anslutning till Gröna Ängar finns den helige Franciskus stuga med pentry, braskamin och underbar utsikt. Stugan kan användas av retreatdeltagare, hyras av övernattande vandrare och fungera som plats för samtal och måltider av mindre grupper på besök i trädgården.

Den helige Franciskus stuga